Cukrovka: Nemoc, která nebolí, ale snižuje kvalitu života

Co je cukrovka

Cukrovkou, jednou z nejstarších nemocí světa, trpí u nás přibližně 355 000 lidí. 

I když toto nevyléčitelné onemocnění nebolí, výrazně zasahuje do každodenního života. Dokonce může i zkracovat jeho délku, a to až o 10 až 15 let u žen a o 6 až 9 let u mužů.

Jak tohoto tichého zabijáka poznat? Jaké příznaky má onemocnění zvané také diabetes mellitus a co na cukrovku pomáhá?

Co je cukrovka?

Cukrovka je závažné onemocnění vznikající v důsledku nedostatku nebo poruchy tvorby hormonu zvaného inzulín.

Tento hormon plní v lidském těle vícero důležitých funkcí. Zabezpečuje regulaci hladiny cukru v krvi a stará se také o to, aby glukóza získávaná z potravy putovala do nitra buňky, kde je následně uchovávána a přeměňována na využitelnou energii.

Pokud je tohoto hormonu nedostatek nebo úplně chybí, případně ho tělo není schopno využívat, vyskytuje se tzv. inzulínová rezistence, vzniká onemocnění diabetes mellitus.

Tip experta

"Diabetes má vliv na oči, ledviny a kardiovaskulární aparát. Můžeme říct, že v současnosti diabetes představuje hlavní příčinu slepoty."

Emil Martinka, prezident Slovenské diabetologické společnosti a primář Národního diabetologického centra v Ľubochni

Typy cukrovky

Diabetes mellitus se v závislosti na stavu inzulínu v těle (tedy zda jde o jeho nedostatek nebo inzulínovou rezistenci) dělí na dva typy, a to na cukrovku 1. typu a cukrovku 2. typu. 

Nehrozí mi cukrovka

Jednoduchý test, který odhalí cukrovku.

Cukrovka 1. typu

Cukrovka 1. typu představuje méně častou formu cukrovky, při níž lidské tělo v důsledku důležitých  β-buněk (podílejících se na tvorbě inzulínu) neprodukuje žádný vlastní inzulín. Jde o autoimunitní onemocnění, kdy vlastní imunitní systém napadá a zabíjí tyto buňky.

Cukrovka 1. typu bývá nazývána také dětský diabetes, protože nejčastěji postihuje právě děti a mládež. Výjimkou však nejsou ani dospělí lidé.

Je velmi závažnou formou cukrovky, která si vyžaduje pravidelné podávání inzulínu, ať už prostřednictvím inzulínové pumpy nebo inzulínového pera.

Cukrovka 2. typu

Pro cukrovku 2. typu je charakteristická inzulinová rezistence. Tělo sice dokáže vytvářet inzulín, ale ten není schopný správně metabolizovat glukózu. Výsledkem je tak vysoká hladina cukru v krvi.

Diabetes mellitus 2. typu patří k rozšířenější formě cukrovky, která v současnosti postihuje přibližně 91 % všech případů tohoto onemocnění.

Cukrovka 2. typu se obvykle objevuje u starších lidí, po 40. roku života, ale může postihnout například i dospívající dítě. 

Na rozdíl od cukrovky 1. typu, u cukrovky 2. typu se pacient díky zdravému životnímu stylu, vhodné stravě a dostatku pohybu může úplně vyhnout medikamentózní léčbě a žít tak plnohodnotný život.

Prevence cukrovka

U cukrovky typu 2 je správnou stravou a dostatečným pohybem možné vyhnout se léčbě prostřednictvím léků. 

Rizikové faktory vzniku cukrovky

Stejně jako u jiných nemocí, tak i u cukrovky existuje více faktorů, které mohou výrazně "napomoci" k jejímu vzniku a rozvoji. Patří sem:

 • Dědičnost - V případe cukrovky sehrává genetika významnou roli. Je však důležité vědět, že i přes to, že onemocnění dovolí vzniknout a rozvinout se, nevyvolává ho. 
 • Věk - Zatímco cukrovka typu 1 postihuje většinou děti a dospívající mládež, riziko výskytu cukrovky typu 2 stoupá se zvyšujícím se věkem.
 • Nevhodný životný styl - Nedostatek pohybu, nadváha, obezita, kouření nebo například stres. Také tyto faktory mohou přispět ke vzniku cukrovky.
 • Vysoký krevní tlak
 • Chyby v životosprávě matky během těhotenství

Jaké jsou příznaky cukrovky?

Cukrovka dá o sobě vědět vícero nepříjemnými příznaky, mezi něž patří: 

 • silná a častá žízeň,
 • velmi časté močení,
 • zvýšený hlad,
 • pocit vyčerpání, celková únava,
 • hubnutí, 
 • pomalé hojení ran,
 • různé zdravotní komplikace, jako mykózy, plísňová onemocnění či poruchy zraku. 

Nejsnazší je na samodiagnostiku cukrovka 1. typu, protože příznaky se objevují velmi rychle, v průběhu pár dní či týdnů.

U cukrovky 2. typu je nástup příznaků pomalý a může trvat i několik let. 

příznaky diabetu

Jedním z příznaků cukrovky, který není radno ignorovat, je častá a silná žízeň.

Cukrovka a její hodnoty: Jaká je ideální hladina cukru v krvi? 

Hladina cukru v krvi, nazývaná také glykemie, představuje velmi důležitý ukazatel. Obvykle se udává v jednotkách mmol/l, tedy milimol glukózy na litr krve.

Na její měření se používá glukoměr - malý přístroj, který si můžete snadno pořídit do domácnosti. Budete k němu potřebovat také speciální proužek. Měření pobíhá vpichem lancety do prstu a následným odběrem krve na proužek. Proužky jsou pokryty enzymem reagujícím s cukrem v krvi.

Podívejte se, jak probíhá měření hladiny cukru v krvi za pomoci glukoměru.

Jak správně měřit cukr?

Hladinu cukru v krvi (v případě jakýchkoliv podezření na cukrovku) byste si měli měřit vždy ráno nalačno. Minimálně 8 hodin před kontrolním měřením byste neměli jíst ani pít. Ráno se můžete napít čisté vody, případně neslazeného čaje.

Pokud cukrovkou trpíte, měření cukru samozřejmě není nutné vykonávat jen ráno nalačno. Rozpoznání náhodné glykemie kdykoliv během dne nebo po jídle či před jídlem je důležité pro udržování cukrovky v normě.

Ale i tady se doporučuje dodržování aspoň dvouhodinového odstupu od posledního jídla.

Kombík zjistil

Kombík radí

Hladinu cukru je možné zjistit i prostřednictvím měření glukózy v moči, a to pomocí speciálních indikačních proužků. Ty ale slouží jen k orientačnímu měření. Kvůli nízkému měřícímu rozsahu jsou vhodné spíš pro diabetiky. 

Ideální hladina cukru v krvi

Ideální hladina cukru v krvi a vůbec hodnoty cukrovky jsou odlišné pro zdravé lidi a pro lidi trpící cukrovkou.

U zdravých lidí by se ideální hladina cukru v krvi měla pohybovat do 5,6 mmol/l nalačno a do 7,8 mmol/l po jídle. 

U cukrovkářů je ideální hladina cukru v krvi 4 až 7,2 mmol/l nalačno a 5 až 9 mmol/ dvě hodiny po jídle nebo kdykoliv v průběhu dne.

Zbystřit byste měli v případě, že vaše hladina cukru v krvi dlouhodobě dosahuje zvýšené hladiny. Tady už je totiž možné mluvit o prediabetu.

Tip experta

"U diabetu bývá glukóza nalačno v normálním rozmezí, dvě hodiny po jídle jsou však její hodnoty zvýšené. Jelikož většina z nás jídává minimálně 3× denně, ale často i 5×, tak se snadno vypočítá, že i zdravý člověk může mít 6-10 hodin vyšší hladinu glukózy v krvi. U člověka, který má prediabetes, je tento stav delší a trvá například 9-15 hodin. S prediabetem může mít téměř celý den zvýšenou hladinu glukózy v krvi, ale neví o tom, dokud se neobjeví první komplikace."


docentka Katarína Rašlová, diabetolog

Prediabetes - hodnoty

Prediabetes neboli také prediabetický rizikový syndrom je stav, kdy je hladina cukru v krvi dlouhodoběji zvýšená nad normál. Zároveň však není zvýšena natolik, aby se dalo mluvit o cukrovce.

Na rozdíl od cukrovky je prediabetes léčitelný a dokonce i vyléčitelný. V případě jeho neléčení nebo ignorování se však v průběhu maximálně 10 let rozvine do cukrovky.

Jaké hodnoty hladiny cukru v krvi provázejí prediabetes?

Glykemie nalačno při prediabetu dlouhodobě dosahuje hodnoty v rozmezí od 5,6 – 6,9 mmol/l a 7,8 – 11,0 mmol/l během dne.

Prediabetes na vás může číhat, pokud máte: 

 • obezitu či nadváhu,
 • sedavý způsob života, nedostatek pohybu,
 • zvýšený krevní tlak,
 • zvýšenou hladinu cholesterolu,
 • příznaky srdečních a cévních onemocnění,
 • cukrovku 2. typu v rodině. 
Prediabetes hodnoty

Při zjišťování prediabetu je důležité pravidelné měření hladiny cukru v krvi glukometrem. 

Komplikace cukrovky: Co může způsobovat neléčená cukrovka?

Pokud se diabetes mellitus neléčí nebo se léčí nedostatečně či nesprávným způsobem, může způsobovat mnoho komplikací. Neléčená cukrovka dokáže v podstatě zasáhnout jakýkoliv orgán v lidském těle.  

Nejintenzivněji se dlouhodobé hladiny cukru v krvi podepisují na zdraví cév a nervů, které mohou výrazně poškodit.

Na základě poškození velkých cév rozeznáváme makrovaskulární komplikace cukrovky, mezi něž patří:

 • cévní mozková příhoda,
 • různá onemocnění srdce,
 • ischemická choroba dolních končetin.

Při poškození drobných cév mluvíme o mikrovaskulárních komplikacích cukrovky. Ty zahrnují:

 • poškození zraku,
 • poškození nervů, 
 • poškození ledvin,
 • diabetická noha,
 • kožní onemocnění,
 • infekce,
 • nemoci trávícího traktu.

Akutní komplikace cukrovky

Cukrovka často způsobuje také akutní komplikace, které mohou navodit vážný a dokonce až život ohrožující stav.

Na základě hladiny cukru v krvi, tedy zda jde o nízkou hladinu (hypoglykemii) nebo vysokou hladinu cukru v krvi (hyperglykemii), rozlišujeme hypoglykemické a hyperglykemické komplikace cukrovky.


Akutní hypoglykemické komplikace cukrovky

Pokud hladina cukru v krvi klesne pod 3,3 mmol/l (u zdravého člověka) nebo 3,9 mmol/l (u diabetika), jde tzv. hypoglykemii.

Tento stav je provázen slabostí, únavou, zmateností, úzkostí, pocením a hladem. Pokud hodnota glykemie klesne pod 2,3 mmol/l, člověk může upadnout do bezvědomí, tzv. hypoglykemického kómatu a hrozí dokonce i smrt, protože mozek bez glukózy nedokáže správně pracovat. 

V případě podezření na hypoglykemii je proto třeba rychle jednat. Nejprve je potřeba zjistit hladinu cukru v krvi měřením pomocí glukometru a pokud se potvrdí nízká hladina, užít rychle vstřebatelné cukry, jako např. hroznový cukr nebo slazený nápoj. Po krátké době hladinu cukru znovu změřte.

Pokud nestoupne ani po uplynutí 15 minut po požití cukru, doporučuje se znovu požít rychle vstřebatelné cukry.

Je velmi důležité, aby nejbližší osoby žijící s cukrovkářem byly o tomto postupu informovány a aby v případě nouze věděly, co dělat. Často se totiž stává, že osoba s hypoglykemií svůj stav necítí, nedokáže si tedy pomoct, navíc je apatická, zmatená a přestává komunikovat.

Pokud nastane hypoglykemie vedoucí až ke ztrátě vědomí, je potřeba přivolat lékařskou pomoc a diabetikovi podat glukagon (měl by být ve výbavě každé osoby s cukrovkou).

Tip experta

"Ne náhodou se o cukrovce říká, že je tichý zabiják. Neprovází ji typické příznaky jiných onemocnění, např. bolest. Pokud se projeví bolest, je to už průvodní jev komplikací."

MUDr. Jaroslav Fábry, diabetolog


Akutní hyperglykemické komplikace

K akutním hyperglykemickým komplikacím patří hyperglykemický hyperosmolární syndrom neboli diabetická ketoacidóza.

Diabetická ketoacidóza se týká především osob s cukrovkou 1. typu. Projevuje se zvýšenou hladinou cukru v krvi v kombinaci s dehydratací a zvýšenou produkcí ketonů odkysličujících krev. Nastává zvýšená činnost srdce, zrychlené dýchání, bolesti břicha, pocity na zvracení, acetonový zápach z úst.

Hyperglykemický hyperosmolární syndrom bývá provázen nadměrným pitím, ale i nadměrným močením, v důsledku čehož vzniká v těle nedostatek tekutin. Zvyšuje se činnost srdce, klesá tlak krve a může nastat tzv. šokový stav. Objevují se poruchy zraku, selhávání ledvin, křeče v končetinách.

Jde také o velmi závažný stav, který může vyústit až ve ztrátu vědomí nebo kóma. 

Cukrovka hodnoty

Pokud máte v rodině diabetika nebo tímto onemocněním trpíte vy sami, poučte vaše blízké, co mají v případě potřeby dělat. 

Co na cukrovku pomáhá? 

Léčba cukrovky závisí v první řadě na typu, ale i stádiu onemocnění.

Zatímco u cukrovky 1. typu je neodmyslitelnou součástí dne diabetika injekční podávání inzulínu, u osob s cukrovkou 2. typu často postačí jen režimová opatření, případně podávání léků, tzv. antidiabetik. 

Režimová opatření zahrnují změnu životosprávy, která by se měla skládat z následujících bodů:


1. Racionální stravování

Strava je u cukrovky velmi důležitá a představuje jeden z pilířů úspěšného zvládání tohoto nelehkého onemocnění. Diabetik musí mít pod kontrolou svůj denní příjem sacharidů a všímat si glykemického indexu jednotlivých potravin. 

V jídelníčku osoby trpící cukrovkou by se mělo nacházet kuřecí a krůtí maso, ryby, luštěniny jako hrách, fazole, cizrna nebo sója, dále vlašské ořechy, konopná a lněná semínka, listová zelenina, ovesné vločky, sladké brambory, ovoce (citrusy), ale například i skořice.

Skořice a cukrovka? 

Skořice není jen oblíbené aromatické koření na dochucení dezertů, ale i zdraví prospěšné koření využívané v ajurvédské medicíně už po staletí.

Za léčivými účinky skořice stojí její esenciální olej skládající se ze tří složek -  cinnamaldehyd, cinnamyl acetát a cinnamyl alkoholu.

Díky svému složení dokáže snižovat hladinu cholesterolu v krvi, posiluje funkce mozku, má pozitivní vliv na žaludek, zlepšuje krevní oběh, má protirakovinné účinky, dodává energii a je také účinná při léčbě diabetu.

Skořice zvyšuje citlivost vůči inzulínu, čímž přispívá ke snižování hladiny cukru v krvi. Existuje vícero studií, které prokázaly účinnost skořice v boji s vysokým cukrem, ale jde jen o jakousi "doplňkovou léčbu" a o skořici jako o všeléku na cukrovku rozhodně nemůže být řeč.

Může být ale velmi nápomocná v případě léčby prediabetu, při dlouhodobých zvýšených hodnotách hladiny cukru v krvi, ale i při regulaci cukru v případě cukrovky 1. či 2. typu.

2. Pravidelný pohyb a hmotnost pod kontrolou

Pravidelný pohyb vám pomůže nejen regulovat případnou zvýšenou hladinu cukru v krvi či hmotnost, ale pomáhá také zlepšovat citlivost těla na inzulín a snižuje také krevní tlak.

Zaměřte se i na svou váhu a snažte se mít ji pod kontrolou, protože obezita a cukrovka často kráčí ruku v ruce.

skořice cukrovka

Skořice může být poměrně účinným způsobem, jak regulovat hladinu cukru v krvi. 

Těhotenská cukrovka

Těhotenská cukrovka je typ cukrovky, který se vyskytuje u maminek v očekávání. Vzniká v důsledku poruchy metabolizmu cukrů. Může jít přitom o poruchu vzniklou nebo poprvé zjištěnou až právě během těhotenství

Těhotenská cukrovka má obvykle přechodný charakter - tedy budoucí maminka před těhotenstvím neměla cukrovku, onemocnění se objeví až během těhotenství, přičemž po porodu následně ustoupí.

I přes přechodný charakter těhotenské cukrovky zvýšené hodnoty cukru v krvi neprospívají plodu. Hodnoty cukru v krvi matky jsou totiž stejné jako hodnoty cukru v krvi vyvíjejícího se dítěte. A jelikož jde o zdroj energie, děťátko obvykle naroste větší a baculatější s méně zralými orgány.

Problémové pro něj mohou být první hodiny po porodu, jelikož se musí rychle adaptovat na život mimo dělohu.

Test na těhotenskou cukrovku 

V současnosti se u nás musí podrobit testu na těhotenskou cukrovku každá těhotná žena, a to obvykle mezi 24. a 28. týdnem těhotenství. Právě v tomto období je už totiž hladina těhotenských hormonů dost vysoká na to, aby se mohl projevit jejich případný účinek na metabolismus cukrů.

Test na těhotenskou cukrovku spočívá v měření hladiny cukru v krvi po vypití glukózy nalačno a následné kontrole.

Pokud jsou zjištěny vyšší hodnoty, konkrétně nad 7,8 mmol/l, jde o těhotenskou cukrovku. Tento stav se už řeší s diabetologem, který zváží možnosti léčby. I tady je základem správná strava a dostatečná pohybová aktivita. Pokud režimová opatření nezabírají, může se přistoupit k léčbě inzulínem. 

Jak je to s těhotenskou cukrovkou po porodu?

Těhotenská cukrovka většinou po porodu sama odezní. Jen u velmi malého procenta žen však může metabolismus glukózy zůstat nadále narušený. U žen, které měly těhotenskou cukrovku, se proto přibližně po šesti měsících od porodu vykonává kontrolní test.

Pokud měla žena během prvního těhotenství těhotenskou cukrovku a je znovu těhotná, s největší pravděpodobností se tomuto onemocnění nevyhne ani při druhém těhotenství. U žen s těhotenskou cukrovkou je zároveň větší riziko, že se u nich může později rozvinout cukrovka 2. typu.

Tip experta

"Až u 40 % žen, které měly během gravidity zjištěný gestační diabetes mellitus, se po 15 až 20 letech vyvine diabetes mellitus 2. typu."


MUDr. Adriana Ilavská 

Na závěr

Cukrovka je nemoc, při níž si je sám pacient do velké míry lékařem. Rozhodující je sebedisciplína v léčbě, dodržování režimových opatření, ale také přístup k nemoci.

Jen tak se dá žít i s onemocněním, jako je cukrovka, téměř plnohodnotný život.


Ohodnoťte náš článek

Celkové hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0

 • 10. září 2021

O autorovi

Lenka Riganová
 

Lenka je hrdou absolventkou mediálních studií na Prešovské univerzitě v Prešově. Má ráda knihy, procházky za jakéhokoli počasí, ale ze všeho nejraději má psaní. 

Rada zkouší nové věci a o své pocity a postřehy se dělí s ostatními. V redakci má na starosti testování spotřebičů. Lenka má velké zkušenosti z práce pro mobilního operátora (soda.o2.sk), kde se věnovala hodnocení telefonů. 

Více článků od tohoto autora

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: