GDPR

Reforma pravidel EU o ochraně osobních údajů 2018

Ochranu osobních údajů bereme vážně.

Je pro nás důležité, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Všechny osobní údaje, které jsou získávány při vaší návštěvě na našich stránkách, jsou od 25. 5. 2018 zpracovávány v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o voleném pohybu takovýchto údajů.

Zaznamenávání osobních údajů na webu

Při vaší návštěvě na našich stránkách z technických důvodů zaznamenáváme IP adresy, které vám přidělil váš poskytovatel internetu, z jakých stránek jste na náš web přišli, jak dlouho jste na stránce, které podstránky si prohlížíte a podobně. Tyto informace jsou považované za osobní údaje, protože se jedná o váš online identifikátor, a proto s nimi nakládáme se zvýšenou péčí.

Naše systémy používají cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníků webových stránek, a dokázali na jejich základě přizpůsobit obsah webu jejich potřebám. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, zda jste již naše stránky ze svého počítače někdy navštívili. Cookies jsou textové soubory, které uloží váš internetový prohlížeč na disk ve vašem počítači.

Pokud si nepřejete cookies ukládat, tak je můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči, jde totiž o jeden z vašich osobních údajů. 


Nesouhlas s ukládáním cookies můžete také vyjádřit zasláním námitky na e-mail hello@kombo.sk.

Osobní údaje v kontaktním formuláři

Své osobní údaje do kontaktního formuláře zadáváte dobrovolně. Tyto osobní údaje používáme pouze za účelem zaslání odpovědi na váš e-mail.

Právnické pojmy

Právnickým pojmem zpracování osobních údajů se rozumí operace zpracování nebo soubor operací zpracování osobních údajů nebo souborů osobních údajů, jde o jejich získávání, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, změnu, vyhledávání, prohlížení, využívání, poskytování přenosem, šířením a nebo jiné přeskupování nebo kombinování, omezování, vymazávání bez ohledu na to, jestli se provádí automatizovaně nebo neautomatizovaně.

Osobní údaje se u provozovatele uchovávají pro uvedené účely po dobu 5 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovně-právní, archivační, účetní etc.) nestanoví jinak, a nebo pokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázáni vaše údaje dále archivovat).

Záruka bezpečnosti na našem webu

Bezpečí vašich osobních údajů je u nás na prvním místě. Implementovali jsme různé bezpečnostní systémy na ochranu osobních údajů. Naše webové stránky jsou vybaveny zabezpečeným protokolem https.

Pokud by náhodou byly naše systémy napadeny hackerským útokem, či pokud by došlo k jinému napadení systému, a pokud by se objevila i jen hrozba úniku dat, tak budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních.

Jako dotčená osoba, t.j. osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají, máte právo být informováni o údajích provozovatele, t.j. osoby, která vaše údaje zpracovává. Provozovatelem pro účely zpracování osobních údajů je webový portál Kombo.cz.

Na našich stránkách odkazujeme na služby a produkty třetích stran. Webové stránky těchto třetích stran mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů, které na těch našich nejsou závislé.

Z tohoto důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetích stran. I tak se však snažíme udržet vysokou úroveň bezpečnosti, proto nás tedy neváhejte kontaktovat na hello@kombo.sk, pokud budete mít podezření na nekalé praktiky těchto třetích stran.

Tyto podmínky jsou platné od 22. 5. 2018.

Víc informací o GPRD se dozvíte zde: EUGRPR.ORG (v angličtině)

Ohodnoťte náš článek

Celkové hodnocení: 0 / 5. Počet hlasů: 0